ბიზნესი, ადამიანის უფლებები და ღირსეული შრომა საქართველოში